BEHÖVER DU MIN HJÄLP?

 

PSYKOTERAPI är en väg....

Psykodynamisk psykoterapi är individuellt utformad utifrån dina problem. Terapi är ett möte mellan terapeut och patient där fokus ligger på att söka förståelse istället för att följa i förväg uppställda manualer. En viktig del av detta arbete sker i relationen mellan terapeut och patient.  En terapeutisk behandling kan variera från några månader till flera år.

Se för mer information:

www.psykoterapicentrum.se    / Psykoterapi

 

PSYKOANALYS .... går djupare

Psykoanalys är både en teori om människans känslo- och tankeliv och en behandlingsmetod. Teorins utgångspunkt är att det finns en omedveten mening och avsikt bakom sätt att tänka och handla. Som behandlingsmetod är psykoanalys en hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster, vilket ger möjlighet att möta livets svårigheter och ta ansvar för sitt eget liv. 

Psykoanalys är en djupgående och långsiktig behandling som bedrivs 3-5 gånger i veckan. Analysanden ligger ner och uppmanas att så fritt som möjligt delge psykoanalytikern sina känslor och tankar.

Se för mer information:

www.psykoanalys.se