BEHÖVER DU HJÄLP ?

Är du i en kris?

Har någonting hänt som kommit att bli allt svårare att hantera? Relationsproblem, svårt att hantera relationen till föräldrarna, barnen, din partner eller till dig själv på ett vuxet sätt?

Det finns många anledningar till att söka sig till en terapeutisk kontakt som ett första steg till att komma vidare med sig själv och sitt liv.


EFTER TERAPI......

upplever många att de har fått ett nytt sätt att se på sig själva och andra. Det är inte längre lika svart och vitt, utan istället mer nyanserat. Du kan se på dig själv mindre negativt vilket gör att du kan använda dig av dina resurser på ett bättre sätt.


 

Medlem i Psykoterapicentrum https://www.psykoterapicentrum.seMin legitimation..

är utfärdad av Socialstyrelsen. Innehar patientförsäkring och verksamheten står under tillsyn av Hälso- och Sjukvårdens ansvarsnämnd. 

C.V 

    

      Leg Psykoterapeut - 90 hp

      S:t Lukas utbildningsinstitut  Ersta Sköndal Bräcke högskola      


Masters in Arts, 300 hp

Valands konsthögskola


Teologie kandidat, 180 hp  

Uppsala universitet

Kandidat vid Svenska psykoanalytiska föreningen

SNABBT SVAR VID KONTAKT